Agrifac - Nasza opowieść

.Nasza wizja

Crop protection Agrifac

Potrzebujemy ziemi aby uprawiać żywność, zdrowe grunty aby odżywiać rośliny i bydło, czystą wodę w gospodarstwach rolnych i rolników aby to wszystko realizować. Każdy rolnik i przedsiębiorca ma swoje codzienne wyzwanie, aby osiągnąć jak najwyższy zysk przy najniższych kosztach. Na globalnym poziomie wiemy, że istnieje wystarczająca zdolność aby produkować dostatecznie dużo żywności, by odpowiednio nakarmić wszystkich, pomimo tego, że przewiduje się wzrost ludności świata do 9 mld do 2050 roku. Zamiast uprawiać coraz więcej gruntów, powinniśmy być w stanie zwiększyć wydajność żywności na istniejących gruntach rolnych, jednocześnie obniżając naszą ingerencję.

Taka jest właśnie firma, którą jest Agrifac! Chcemy przyczynić się do wyższego zapotrzebowania na żywność w sposób trwały, a jednocześnie genialnie prosty.

Nasza misja

Możemy zwiększyć plon na mniej produktywnych gruntach rolniczych, gdzie widać duże luki pomiędzy obecnymi poziomami produkcji, a tymi, które są możliwe dzięki ulepszonym metodom produkcji, mechanizacji i precyzyjnemu rolnictwu. W połączeniu z naszymi innowacyjnymi opryskiwaczami można uzyskać wyższe plony przy mniejszej ochronie roślin, dostarczając każdemu fragmentowi pola tego, czego potrzebuje. Nasza firma przyczynia się do genialnie prostego rozwiązania, pomagającego rolnikom w utrzymaniu świata w sposób zrównoważony. 

4e for Growers

4e for growers efficiency economy ergonomy ecology

Aby to zrobić, każda maszyna i aplikacja Agrifac są opracowywane zgodnie z koncepcją „4e for Growers”. Oznacza to, że biorą pod uwagę efektywność, ekonomię, ergonomię i ekologię w produkcji oraz mają one decydujące znaczenie w całej produkcji. Pozwala to na zaspokojenie i przewidywanie potrzeb klientów, co prowadzi do globalnej przewagi innowacyjnej i technologicznej.

W Agrifac jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, wspieramy cię na poziomie lokalnym zgodnie z zasadą „Globalna obecność, lokalna pomoc”.

Copyright © 2017 Agrifac Machinery BV. Wszelkie prawa zastrzeżone.