Agrifac - AiCPlus

AiCPlus system kamer

System kamer ze sztuczną inteligencją

Agrifac przestawia nowy system kamer AiCPlus z wbudowaną sztuczną inteligencją, która reaguje na obserwacje kamery.

Skanowanie, nauka, działanie, nauka

AicPlus - Camerasysteem agrifac

Skład gleby, profil wysokości itp.: Żadne pole nie jest płaskie ani nie ma takiego samego składu. Lokalny mikroklimat również powoduje różnice. Pomijanie tych różnic prowadzi do większego, mniej wydajnego użycia środków chemicznych i nie zwiększa plonów. AiCPlus interpretuje to, co widzi kamera. Rożne algorytmy AiCPlus nie zostały zaprogramowane przez kilku techników, czerpaliśmy wiedzę od rolników, co gwarantuje, że AiCPlus podejmuje te same decyzje, które podjąłby rolnik. Inteligentne kamery AiCPlus są zamontowane na belce co trzy metry, a system przetwarza i analizuje uprawę w czasie rzeczywistym. Pożądane ilości można stosować natychmiast dzięki DynamicDosePlus bez konieczności wykonywania czasochłonnych czynności i trybu offline.

Tam, gdzie opryskiwanie punktowe wykorzystuje technologię podczerwieni i jest w stanie jedynie wykryć biomasę, AiCPlus używa kamer RGB zamontowanych na belce, aby wykryć chwasty w uprawach. Oprogramowanie sztucznej inteligencji rozpoznaje i rozróżnia kształty, strukturę i kontrast. Samouczący się system potrzebuje tylko jednego sezonu, aby rozpoznać nowy rodzaj rośliny. Kamery stale skanują wszystkie rośliny, a informacje są łączone w pakiety. Zasada AiCPlus sprawia, że można opracować algorytm da każdego widocznego gołym okiem na polu. Do rozpoznawania roślin tworzona jest baza danych. 

Inteligentne kamery AiCPlus są zamontowane bezpośrednio na belce opryskiwacza, a system przetwarza i bezpośrednio analizuje uprawę. Pożądane ilości można stosować natychmiast dzięki DynamicDosePlus bez konieczności wykonywania czynności w trybie offline i czasochłonnych. 

AiCPlus to technologia rolnicza POTRZEBNA. Dzięki technologii NEED Farming Agrifac może opryskiwać na poziomie roślin.

Copyright © 2017 Agrifac Machinery BV. Wszelkie prawa zastrzeżone.